Cyklotrialové hry mládeže / Trial Youth Games 2014

…nebojte se zkusit UCI!

Seriál čtyř závodů v cyklotrialu pod patronátem Českého svazu cyklistiky přináší dětem a mládeži ve věku 6 až 16 let možnost vyzkoušet si trial podle pravidel UCI. Soutěže jsou otevřeny všem: zkušeným jezdcům i novým zájemcům o trialový sport. Termíny závodů mimo soutěže federace BIU poskytují skvělou příležitost nezávazně si zkusit “ten druhý” trial – i když my říkáme, že trial je jen jeden.

Termíny závodů


celkové výsledky seriálu

souhrnný report z prvního ročníku

První tři závody jsou nominační pro účast na světových Hrách mládeže UCI (mládežnická obdoba mistrovství světa), které se konají 2. 8. 2014 v polském Zawiercie. Kritéria pro nominaci podrobně zde, program závodu najdete na stránkách UCI. Průběžné výsledky s nominovanými jezdci jsou zde.

Věkové kategorie

Seriál je vypsán v následujících kategoriích s barevným značením dle UCI:

  • promesa (5-8 let), značení tratě oranžové, zjednodušená pravidla (povolen dotyk pedálem a ližinou)
  • poussin (9-10 let), značení tratě bílé
  • benjamin (11-12 let), značení tratě modré
  • minime (13-14 let), značení tratě zelené
  • kadet (15-16 let), značení tratě černé
  • girls (do 15 let), dívčí kategorie, značení tratě růžové

Licence a startovné

Pro účast v jednotlivých závodech není nutná žádná licence a jezdci neplatí ani startovné. Kdo však chce, aby se jeho výsledky započítaly do nominace a do celkového vyhodnocení seriálu, musí mít vystavenu licenci Českého svazu cyklistiky. Roční licence stojí 300,- Kč a lze ji vyřídit v kterémkoliv klubu registrovaném v ČSC nebo si podat žádost na některém ze závodů seriálu.

Pravidla a hodnocení

Závody se jedou podle pravidel trialu UCI. Hlavní rozdíly oproti BIU pravidlům jsou následující: trestný bod dostanete i za dotek země nebo překážky pedálem či ližinou, na druhé straně ale máte na průjezd sekcí 2,5 minuty a při překročení času dostáváte 1 trestný bod za každých 15 vteřin. Na každém závodě bude postaveno 4 až 5 sekcí, které se pojedou na tři kola. Vítězi jednotlivých soutěží budou odměnění věcnými cenami. Jezdcům s licencí jsou body z každé dílčí soutěže navíc započítávány do celoročního rankingu, na základě kterého budou na závěrečné soutěži seriálu vyhlášeni a odměněni celkoví vítězi Cyklotrialových her mládeže 2014.

Pravidla trialu podle UCI najdete v českém překladu zde.