Pravidla biketrialu

Národní ČMF (česká):

aktuální: Národní sportovní řád 2017

staré verze: NSŘ 2015, NSŘ 2013

Mezinárodní BIU:

aktuální: Technical Rules 2017

stará: TR 2016, TR 2015, TR 2014