Historie klubu

Následující text je z roku 1994 a pochází z brožury vydané klubem k závodům v Bělkovickém údolí. Ponecháváme v plném znění.

Z historie olomouckého cyklotrialu

Cyklotrial vznikl ve Španělsku na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let jako další možnost tréninku trialových jezdců. Rychle se rozšířil do Německa, Švýcarska a Belgie. První evropský pohár v cyklotrialu byl uspořádán v roce 1982.

Vznik cyklotrialu v Československu lze datovat rokem 1984, kdy byl v časopise ABC otištěn plánek cyklotrialového kola, který jeden český trialový jezdec přivezl z Belgie. Podle tohoto plánku vznikla v dílně Ing. Arnošta Lejska první cyklotrialová kola v olomouckém okrese. Na otcem vyrobených kolech se začali bratři Jiří a Martin Lejskovi učit zvládat zásady cyklotrialu. Tím byl položen základ cyklotrialového oddílu ZO SVAZARMU AMK TOS Olomouc, jehož prvním vedoucím byl Ing. Milan Vepřek.

Pro další rozvoj olomouckého cyklotrialu mělo velký význam navázání spolupráce s tehdejším Okresním domem pionýrů a mládeže v Olomouci v roce 1989, kdy zde vznikl zájmový kroužek cyklotrialu. Podařilo se nám tak rozšířit členskou základnu o nové hochy v perspektivním věku 6 – 8 let. Tato spolupráce je stále živá, pod záštitou dnešního Domu dětí a mládeže pořádá cyklotrialový oddíl letní prázdninová soustředění, kterých se zúčastňují i jezdci z jiných oddílů. Členové cyklotrialového oddílu mohou využívat turistickou základnu DDM a v zimě bazén a tělocvičnu.

Z dalších organizací, které oddíl podpořily, musíme jmenovat V. O. S. BELURA, která umožnila trénovat pod střechou v zimním období 90/91, 91/92 a 92/93, a firmu RENOS, která nám poskytla útočiště v zimě 93/94.

Prvních úspěchů v celostátním měřítku dosáhli jezdci našeho oddílu v roce 1990, Milan Vepřek obsadil třetí místo v přeboru ČSR a páté místo v přeboru ČSFR a nadějný Radek Sedlák v konkurenci starších jezdců vybojoval na přeboru ČSFR třinácté místo. V roce 1991 náš oddíl uspořádal halové mistrovství ČSFR za účasti 80 nejlepších jezdců z celé republiky včetně úřadujících mistrů světa.

V roce 1991 dosáhl olomoucký cyklotrial dosud největšího úspěchu, když se na mistrovství světa umístil v nejmladší kategorii Radek Sedlák na vynikajícím pátém místě. V následujícím roce přešel do starší kategorie a přes věkový handicap dokázal vybojovat účast na mistrovství republiky. Účast v této nejvyšší domácí soutěži si v roce 1992 vybojovali také Milan Vepřek a Milan Haboň. Všichni tři jmenovaní jezdci si udrželi účast v mistrovství republiky i v následují-cím roce 1993, kromě nich se do naší nejvyšší soutěže probojovali také Petr Hampl, Filip Matuš a Roman Dosoudil. V letošním roce se řady účastníků mistrovství republiky rozšířily o další dva jezdce z olomoucké líhně.

V loňském roce jsme se poprvé na cyklotrialových tratích setkali s kategorií horských kol, která si našla své místo v mistrovských soutěžích a je obsazena i v našem dnešním závodě.

Drahoslav Sedlák (1994)

 


Čtěte dále: